Δημήτριος Βαγγελής    (33 ετών)
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Λογιστικής
Λογιστής Γ’ Τάξεως Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Βοηθός λογιστή Γ’ Κατηγορίας Βιβλίων - Εισαγωγικών - Εμπορικών - Παροχής
Υπηρεσιών Εταιρειών - Ενδοκοινοτικό Εμπόριο - Word - Excel
Γνώση Προγράμματος Μισθοδοσίας Man Power - Γνώση Εμπορικής Διαχείρισης Μηχανογραφικά ( SINGULAR - UNISOFT )