Μυρτώ Χάλαρη    (31 ετών)
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Λογιστικής
Λογίστρια Γ’ Τάξεως Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Λογίστρια Β’, Γ’ Κατηγορίας Βιβλίων - Εμπορικών και Παροχής Υπηρεσιών
Βοηθός Φοροτεχνικού - Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές - Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων - Γραμματειακή Υποστήριξη - Χειρόγραφη Τήρηση Βιβλίων Β’ Κατηγορίας - Αγγλικά - Word - Excel
Υπεύθυνη τήρηση μισθοδοσίας
Σύμβουλος ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός