Εμμανουήλ Μάγγος    (42 ετών)
Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α’ Τάξεως Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Λογιστής Γ’ Κατηγορίας Βιβλίων - Εισαγωγικών - Εμπορικών - Παροχής Υπηρεσιών Εταιρειών - Εμπόριο Ενδοκοινοτικό και Τρίτων Χωρών
Εργατικά - Φορολογικά - Νομικά Θέματα - Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρειών - Εμπορική Διαχείριση - Μισθοδοσία - Reports