Φιστέδης Ιωάννης     (28 ετών)
Πτυχιούχος Λογιστικής ΤΕΪ Πειραιά
Λογιστής Β' κατηγορίας βιβλίων
Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας E-net
Γνώση προγράμματος Singular Accountant εσόδων - εξόδων
Ενάρξεις, μετατροπές,διακοπές επιχειρήσεων
Αγγλικά, Word, Excel
Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων