Μαρία Σελλά     (23 ετών)
Πτυχιούχος ΤΕΪ Λογιστικής
Βοηθός Λογιστή Β’, Γ' Κατηγορίας Βιβλίων
Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές εταιρειών
Γραμματειακή υποστήριξη
Αγγλικά - Γαλλικά
Γνώσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας
WORD EXCEL
Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Man power extra