Παναγιώτης Αθανασόπουλος    (32 ετών)

Βοηθός λογιστή β κατηγορίας βιβλίων
Μηχανογραφικά, βοηθητικές εργασίες
Γνώση προγράμματος MS OFFICE
Ενάρξεις - μεταβολές - διακοπές εταιρειών
Υπεύθυνος εξωτερικών εργασιών