Ιωάννα Καλλινίκου    (28 ετών)

Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς
Λογίστρια β κατηγορίας βιβλίων μηχανογραφικά
Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας MAN POWER
Γνώση προγράμματος ACCOUNTANT εσόδων-εξόδων, ενάρξεις, μετατροπές, διακοπές επιχειρήσεων
Αγγλικά, Ισπανικά
WORD - EXCEL
Φοροτεχνικός σύμβουλος επιχ/σεων