Εμμανουήλ Ταγλάρης
Πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστικής Μεσολογγίου
Λογιστής Β' Τάξεως Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Λογιστής Γ' Κατηγορίας Βιβλίων Εμπορικών-Βιομηχανικών-Εισαγωγικών-Παροχής Υπηρεσιών
Πρόγραμμα μισθοδοσίας Manpower- Ms Office
Λογιστής-φοροτεχνικός
Διεθνές REPORTING