Δημήτριος Ζαβαλάρης    (33 ετών)
Πτυχιούχος ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Λογιστικής
Λογιστής Β' Τάξεως Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Λογιστής Γ' Κατηγορίας Βιβλίων -Βιομηχανικών -Εισαγωγικών - Παροχής Υπηρεσιών
Ms Office
Φοροτεχνικός σύμβουλος επιχ/σεων
Οργάνωση επιχ/σεων
Σύμβουλος παραμετροποίησης λογιστικών προγραμμάτων