Ιωάννης Δεσποτίδης    (43 ετών)
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ τμήμα Λογιστικής
Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Φοροτεχνικός Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μέλος της Ενωσης Ελλήνων Φοροτεχνών Επιστημόνων
Φοροτεχνικός - Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός - Αρθρα σε Οικονομικές Εφημερίδες.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)